Česká společnost
pro sexuální medicínu

Česká společnost pro sexuální medicínu (ČSSM), formálně „zapsaný spolek“, je odbornou společností, jejímž cílem je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů zabývajících se sexuálními a reprodukčními funkcemi. Klade si za cíl též šíření odborných informací z oboru lékařské sexuologie a dialog mezi jednotlivými obory, které se lidskou sexualitou zabývají. Byla založena v roce 2005 a brzy na to se stala součástí European Society for Sexual Medicine (ESSM), s níž má úzké kontakty. Po roce 2015 se začala výrazně profilovat a nabyla na významu. V roce 2020 uspořádala ČSSM a ESSM společně evropský kongres v Praze. Poslední léta společnost též pořádá „národní sympozium“ v rámci ESSM kongresu, a to obvykle i se slovenskými kolegy.

Tradiční sympozia v Českém Krumlově slouží každoročně k posílení uvedených cílů a vyznačují se značným mezioborovým přesahem, který zahrnuje nejen lékaře a psychology, ale další pracovníky humanitních profesí zaměřených na rozvoj zdravé sexuality.

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí profesora Stanislava Kratochvíla z Kroměříže.

Stanislav Kratochvíl (91) byl významný český klinický psycholog, psychoterapeut a velká postava české sexuologie. Zabýval se především psychoterapií, hypnózou a sexuální terapií. Svůj profesní život zasvětil zejména léčbě neuróz a sexuálních dysfunkcí, byl propagátorem psychoterapie a mezinárodně uznávaným vědcem, který se věnoval řadě ve své době pokrokových a experimentálních léčebných postupů.

Jeho kariéra začala v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kde na počátku 70. let 20. století založil psychoterapeutické oddělení, které se stalo ostrovem svobody v tehdejším Československu. Byl průkopníkem párové sexoterapie v ČR, inspirované americkými sexuology Mastersem a Johnsonovou. Jeho „sex-terapie“ v rámci léčebného pobytu v Kroměříži pomohla ve své době řadě párů z celého Československa a jednalo se o v tuzemsku i celosvětově velmi ojedinělý léčebný program. Jako pedagog působil od roku 1978 na Univerzitě Palackého v Olomouci a byl autorem významných učebnic jako „Psychoterapie“ a „Sexuální dysfunkce“, které ovlivnily několik generací psychologů a sexuologů. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem, jehož práce přispěla k hlubšímu porozumění a efektivnější léčbě sexuálních dysfunkcí a výzkumu ženské sexuální reakce.

Profesor Kratochvíl zanechal trvalý odkaz v našem oboru, v našich profesních srdcích.

Čest jeho památce.

ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo