Česká společnost
pro sexuální medicínu

Česká společnost pro sexuální medicínu (ČSSM), formálně „zapsaný spolek“, je odbornou společností, jejímž cílem je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů zabývajících se sexuálními a reprodukčními funkcemi. Klade si za cíl též šíření odborných informací z oboru lékařské sexuologie a dialog mezi jednotlivými obory, které se lidskou sexualitou zabývají. Byla založena v roce 2005 a brzy na to se stala součástí European Society for Sexual Medicine (ESSM), s níž má úzké kontakty. Po roce 2015 se začala výrazně profilovat a nabyla na významu. V roce 2020 uspořádala ČSSM a ESSM společně evropský kongres v Praze. Poslední léta společnost též pořádá „národní sympozium“ v rámci ESSM kongresu, a to obvykle i se slovenskými kolegy.

Tradiční sympozia v Českém Krumlově slouží každoročně k posílení uvedených cílů a vyznačují se značným mezioborovým přesahem, který zahrnuje nejen lékaře a psychology, ale další pracovníky humanitních profesí zaměřených na rozvoj zdravé sexuality.

ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo