O společnosti

Česká společnost pro sexuální medicínu (ČSSM), jejímž cílem je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů zabývajících se sexuálními a reprodukčními funkcemi a dále šíření odborných informací z oboru lékařské sexuologie, byla založena v roce 2005 přičiněním primáře MUDr. Vladimíra Kubíčka, CSc., kdy převzala od České urologické společnosti ČLS JEP záštitu nad konáním „andrologických sympózií“ pořádaných v Českém Krumlově od roku 1998. V roce 2007 se ČSSM stala součástí Evropské společnosti pro sexuální medicínu (ESSM) a v roce 2020 se podílela na pořádání kongresu ESSM v Praze.

Primář MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. stál v čele ČSSM do roku 2016, kdy se novým předsedou stal MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM. Od roku 2023 je předsedou ČSSM primář MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

Na výše zmíněných „andrologických sympóziích“ v Českém Krumlově se v průběhu let začali scházet odborníci se značným mezioborovým přesahem – kromě původních urologů a andrologů jmenujme gynekology, sexuology, psychiatry, psychology, endokrinology, genetiky, ale také odborníky z humanitních a přírodovědných oborů spjatých s lidskou sexualitou, kdy s rostoucím spektrem přednášených témat se začalo zaměření akce od andrologie přibližovat konceptu sexuální medicíny, čímž původní název akce „andrologické sympózium” přestával vyhovovat multioborovému zaměření, a proto se v roce 2013 začalo používat neologické označení„sympatibulum”, které bylo v roce 2019 změněno na konvenční označení „sympózium“ používané v současné době.

Sympózium ČSSM, tradičně pořádané koncem května v Městském divadle v Českém Krumlově, se v průběhu let stalo oblíbenou a hojně navštěvovanou etablovanou multioborovou vzdělávací akcí s pravidelnou účastí zahraničních přednášejících, kdy zájem účastníků mnohdy převyšuje dostupnou kapacitu. Pořádání sympózií se podařilo udržet v prezenční podobě i v letech zasažených pandemií covid- 19, byť tehdy v náhradních zářijových termínech, kdy drtivá většina obdobných akcí se buď přesunula do online prostoru, nebo byla bez náhrady zrušena.

ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo