Členství

Členství v ČSSM zajišťuje sounáležitost s progresivní odbornou společností, která svou multidisciplinaritou vede k možnostem odborného rozvoje členů v mnoha oborech medicíny, psychologie a humanitních věd. Umožňuje slevu na odborné akce společnosti, výhodné členství v ESSM / ISSM a tím přístup k nejmodernějším trendům v sexuální medicíně a zdrojům odborných informací.

Přihláška do společnosti

Klikněte na tlačítko, pokud se chcete stát členem.

Jak zaplatit členské příspěvky?

Je třeba provést úhradu převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol, nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2.11.1970, napíše 02111970 apod. Pro rok 2024 je výše členského příspěvku stanovena na 300,- Kč.
ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo