Sympozium

Tradice Sympozií České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM) pořádaných v Českém Krumlově sahá do roku 1998 (byť původně akce nesly označení "andrologická sympozia"). Pod vedením zakladatele prim. Vladimíra Kubíčka, CSc. se na výše zmíněných „andrologických sympóziích“ v Českém Krumlově v průběhu let začali scházet odborníci se značným mezioborovým přesahem. Kromě původních urologů a andrologů se zvýšila účast mezi gynekology, sexuology, psychiatry, psychology, endokrinology, genetiky, ale také odborníky z humanitních a přírodovědných oborů spjaté s lidskou sexualitou. S rostoucím spektrem přednášených témat se začalo zaměření akce od andrologie přibližovat konceptu sexuální medicíny, čímž původní název akce „andrologické sympózium” přestával vyhovovat multioborovému zaměření. Z tohoto důvodu se měnilo i označení, v roce 2013 se začalo používat označení „sympatibulum”, které bylo v roce 2019 změněno na konvenční označení „sympózium“ používané v současné době.  

Sympózium ČSSM, tradičně pořádané koncem května v Městském divadle v Českém Krumlově, se v průběhu let stalo oblíbenou a hojně navštěvovanou multioborovou vzdělávací akcí, a to včetně zahraničních přednášejících. Výjimečně proběhla změna v lokalitě (Hluboká) nebo místě konání (prelatura). V roce 2018 a 2019 bylo pořádání sympozia v kolizi s „konkurenčním sympoziem“ České andrologické společnosti,z.s. Pořádání sympózií se podařilo udržet v prezenční podobě i v letech zasažených pandemií Covid19, byť tehdy v náhradních zářijových termínech.

 Programy jednotlivých sympozií 
ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo