Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora požadovaných osobních údajů správcem:

Název spolku: Česká společnosti pro sexuální medicínu, z. s.

IČO: 27010520

Sídlo: Karlovo náměstí 3/319, 128 00 Praha 2

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném ………… Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66492 (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

b) pro informační účely:

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku.

Tento souhlas uděluji na dobu ode dne jeho udělení do ukončení svého členství.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo